ariayue 发表于 2022-12-12 13:41:39

十四号有重大更新

网上包括国外都在议论纷纷,咋凯恩之家如此平静?

niushanshan#113 发表于 2022-12-12 14:38:32

啥,我大青,亡了?

来自六年前 发表于 2022-12-12 15:56:52

会开地狱六吗?

人形机甲 发表于 2022-12-12 21:34:10

本帖最后由 人形机甲 于 2022-12-12 21:39 编辑


图来自NGA
https://bbs.nga.cn/read.php?tid=34658757&rand=179
https://img.nga.178.com/attachments/mon_202212/12/hjQap2-l1wiK1eT3cSsg-d5.jpg

ariayue 发表于 2022-12-12 22:41:09

人形机甲 发表于 2022-12-12 21:34
图来自NGA
https://bbs.nga.cn/read.php?tid=34658757&rand=179

啥意思?没看懂

ariayue 发表于 2022-12-12 22:43:00

来自六年前 发表于 2022-12-12 15:56
会开地狱六吗?

不会,不过刷副本有保底绿装,交精华有保底橙装,团本可以单刷,2-7人也可以开团。改动挺大的。

人形机甲 发表于 2022-12-12 22:43:17

ariayue 发表于 2022-12-12 22:41
啥意思?没看懂

外服数据偷跑,地狱8,被截图了

菠萝饭 发表于 2022-12-13 00:47:13

官网更新日志已经出来了:https://news.blizzard.com/en-us/diablo-immortal/23891310/crash-into-hell-s-minions-in-terror-s-tide
页: [1]
查看完整版本: 十四号有重大更新